Ηλεκτρικό αυτοκίνητο επίσκεψης

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο τουριστών, ηλεκτρικά οχήματα τουριστών, ηλεκτρικό όχημα επίσκεψης.