Ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορείων

Οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικό αυτοκίνητο οχημάτων, ηλεκτρικά τροφοδοτημένα οχήματα.