ηλεκτρικά κινητικότητα σκούτερ

ελαφρύ μηχανικό δίκυκλο κινητικότητας, μηχανικό δίκυκλο κινητικότητας ταξιδιού, φορητά μηχανικά δίκυκλα κινητικότητας.