το αέριο τροφοδότησε το τρίκυκλο

η μηχανή βοήθησε το τρίκυκλο, αέριο 3 ροδών trikes, το αέριο τροφοδότησε τη ρόδα 3 trikes.