δίπλωμα του ηλεκτρικού ποδηλάτου

πτυσσόμενο ηλεκτρικό ποδήλατο, ηλεκτρικό διπλώνοντας ποδήλατο ε, Δίπλωμα του ηλεκτρικού ποδηλάτου.