Παρεμποδισμένη τρίτροχη μοτοσικλέτα

3 ηλεκτρικό τρίκυκλο ροδών, Ηλεκτρικό τροφοδοτημένο τρίκυκλο, αέριο 3 ροδών trikes.