ηλεκτρικό τρίκυκλο επιβατών

Ηλεκτρικό τρίκυκλο επιβατών, Φέρνοντας τρίκυκλο επιβατών, ποδήλατο επιβατών 3 ροδών.